VÀI SUY NGHĨ SAU ĐỢT TẬP HUẤN MINDFULNESS BASED COMPASSION AND HAPPINESS

Có một bài tập nho nhỏ trong đợt Module 2 (Mindfulness Based Compassion and Happiness) khiến mình luôn phải suy nghĩ: "Hãy thử tưởng tượng bạn đang nằm trên giường bệnh và bác sĩ thông báo với bạn rằng bạn chỉ còn một tháng để sống. Vậy bạn sẽ làm gì trong khoảng thời gian [...]