NHÀ LÃNH ĐẠO CẦN PHẢI LÀM GÌ VỚI NHỮNG THÀNH VIÊN YẾU KÉM?

Bạn sẽ loại bỏ ngay từ đầu những thành viên yếu kém? Hay sẽ tìm cách đào tạo họ, cho họ cơ hội phát triển? John Maxwell cho rằng: “Mắt xích yếu nhất… Tiếp tục đọc