“CHẾT THÌ QUÁ DỄ, MÀ SỐNG THÌ QUÁ KHÓ…”

Hôm nay thằng bạn hàng xóm đưa tin dữ: – Mày nhớ thằng A dưới mình ko? – A nào bạn trẻ, nhiều A quá sao tao nhớ. – NVA đó. – Nhớ rồi. Sao á? – Nó chết rồi. -… Mới ngày hôm qua, hai đứa ngồi cùng nhau, bàn chuyện chúng bạn cùng…