“Chết thì quá dễ, mà sống thì quá khó…”

Hôm nay thằng bạn hàng xóm đưa tin dữ: - Mày nhớ thằng A dưới mình ko? - A nào bạn trẻ, nhiều A quá sao tao nhớ. - NVA đó. - Nhớ rồi. Sao á? - Nó chết rồi. -... Mới ngày hôm qua, hai đứa ngồi cùng nhau, bàn chuyện chúng bạn cùng … Đọc tiếp “Chết thì quá dễ, mà sống thì quá khó…”